با روغن ارده کنجد روازاده به راحتی وزن خود را کاهش دهید

تقاضا برای انرژی های تجدیدپذیر به دلیل رشد سریع جمعیت و توسعه اقتصادی در سراسر جهان به طور پیوسته در حال افزایش است.

روغن ارده کنجد روازاده جزو روغن هایی می باشد که از خواص فراوانی برخوردار است.

روغن

یک دلیل دیگر این است که ذخایر سوخت فسیلی محدود است و این وضعیت منجر به در دسترس نبودن آنها در سطح جهانی می شود.

علاوه بر این، نگرش جامعه، سیاست های انرژی و انتخاب های فناوری به طور مداوم در حال تغییر است. بنابراین، منابع انرژی تجدیدپذیر در حال حاضر جایگزین های خوبی برای سوخت های فسیلی در نظر گرفته می شوند.

در این میان، انرژی مایع، مانند متیل استر از روغن‌های گیاهی تولید شده محلی، توسط بسیاری از کشورها به خوبی پذیرفته شده است، حتی اگر در حال حاضر تا 20 درصد با سوخت‌های نفتی مخلوط می‌شود. اخیراً صنعتی شدن بیودیزل به دلیل خواص جریان سرد ضعیف و پایداری اکسیداتیو آن یک مشکل عمده است.

روغن های گیاهی نیز قبل از ترانس استریفیکاسیون به نسبت مناسب مخلوط می شوند تا خواص مورد نظر در بیودیزل به دست آید. به طور مشابه، خواص جریان سرد ضعیف و پایداری اکسیداتیو را می توان با انتخاب روغن های گیاهی مناسب برای ساخت مخلوط بهبود بخشید.

در میان تمام روغن‌های گیاهی موجود، روغن دانه کنجد (SSO) دارای خواص جریان سرد منحصر به فرد و پایداری اکسیداسیون است، به ویژه به دلیل آنتی اکسیدان‌ها و نگهدارنده‌های طبیعی که پایداری روغن را در برابر ترشیدگی افزایش می‌دهند. بنابراین، SSO را می توان به عنوان یک ماده اولیه بالقوه برای ترکیب با سایر روغن های گیاهی برای افزایش جریان سرمای کلی و خواص پایداری اکسیداسیون استفاده کرد.

این بررسی اجمالی کشت کنجد، تولید SSO، خواص فیزیکوشیمیایی SSO و پتانسیل آن به عنوان یک منبع سوخت تجدیدپذیر جایگزین را خلاصه می کند.

در این بررسی، خواص فیزیکوشیمیایی بیودیزل کنجد با بیودیزل مشتق شده از سایر روغن های گیاهی مقایسه شده است.

نتایج نشان می‌دهد که ترکیب SSO با روغن پالم قبل از ترانس استری‌سازی با موفقیت خواص جریان سرد و پایداری اکسیداسیون پالم متیل استر (بیودیزل) را بهبود می‌بخشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *